Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Günümüzde küresel enerjinin yüzde 80’i fosil yakıtlardan elde ediliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmada en önemli rolü üstlenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaları Güneş, Hidroelektrik, Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal, Hidrojen ve Okyanus Enerjisi (Dalga ve Gel-Git) olarak sıralanabilir..

Güneş Enerji
Sistemleri

Hidroelektrik Enerji
Santralleri

Rüzgar Enerji
Sistemleri

Biyokütle Enerji
Sistemleri

Jeotermal Enerji
Santralleri