Enerji İletim Hatları

Enerji iletim hatları 35-500kV aralığında her gerilim aralığında, Türkiye’de genellikle 154kV ve 380kV olarak kurulmuş olan, elektrik enerjisi ihtiyacının ana dağıtım noktası olan TEİAŞ bünyesindeki trafo merkezleri ile üretim santrallerinin enerji alış verişlerini sağlayan enterkonnekte sistemlerdir.

ARC Yenilenebilir Enerji, enerji iletim hatlarının başta kurulumları olmak üzere, projelendirme ve izinler dahil tüm süreçlerinde hizmet vermekte olup, bu kapsamda ülke genelinde nitelik ve organizasyon gerektiren birçok projeyi hayata geçirmiştir.