Hakkımızda

Yüzyıldan fazla süredir enerji üretmek için fosil yakıtlara güvendik. Ancak günümüz dünyasında petrol, gaz ve kömür kullanımı her geçen gün daha büyük bir probleme dönüşüyor. Buna paralel olarak da yenilenebilir enerjiye olan ihtiyacımız artıyor. İlk anda herkesin aklına küresel ısınma gibi çevresel tehditler gelse de alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyacımızın başka sebepleri de var. Peki alternatif enerji kaynaklarını bir seçenek değil, bir zorunluluk haline getiren bu nedenler nelerdir?

İklim değişikliği

İklim değişikliği dünyanın bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehditlerden biri ve bunun en önemli nedeni fosil yakıtlara olan bağımlılığımız. Bugüne kadar elektrik üretmek için kömür, gaz ve petrolden yararlandık. Bu durum bu enerji kaynaklarına olan bağlılığımızı artırırken, küresel ısınma konusunda büyük bir tehlike yaratmaya başladı. Hava ve sudaki kirlenme oranları artık sadece birer rakam olmanın ötesinde dünya için büyük bir tehdit. İklim değişikliği artık sadece sıcaklıkları anlatmak için değil, sıra dışı hava olayları, vahşi hayat popülasyonu ve habitatı, yükselen denizler gibi farklı doğa etkilerini tanımlamak için de kullanılıyor.

Fosil kaynakların tükenebilir olması

Dünya, fosil kaynakları açısından bize sonsuz bir vaatte bulunmuyor. 10 yıl gibi kısa bir süre içinde fosil yakıt kaynakları tükenmeyecek olsa da, her geçen gün artan enerji talebi göz önüne alındığında bu sınırlı kaynakların çok da uzak olmayan bir tarihte kullanılamayacak olduğu ortada. Bu da bizi yenilenebilir kaynaklara yöneltiyor. Başta güneş ve rüzgâr enerjisi olmak üzere yenilenebilir kaynakları en kıymetli kılan özellik tükenmez olmalarıdır. Güneş her daim dünyanın en önemli enerji kaynağı olarak doğmaya devam edecek. Geleceğimiz açısından daha uzun vadeli düşünmek, şimdiden önlemler alarak tükenmeyecek doğal kaynaklara aşamalı olarak geçmenin planlarını yapmalıyız.

Dışa bağımlılığı azaltır

Bazı ülkelerin fosil yakıtlar açısından daha şanslı olduğu bir gerçek. Başta petrol ve doğal gaz olmak üzere fosil yakıt kaynaklarındaki bu düzensiz durum politik gerilimler yaratmasının yanı sıra ülkeleri birbirine bağımlı bir hâle getirerek ekonomik düzlemde de kritik sonuçlar doğurabiliyor. Gelişen ekonomi enerji talebini ve buna bağlı olarak fosil yakıt kaynaklarına duyulan ihtiyacı da beraberinde getirir. Özellikle de ülkemiz gibi doğal gaz ve petrol ihtiyacının büyük kısmını ihracat ile karşılayan ülkeler için bu durum dışa bağımlılık yaratır. Kendi yenilenebilir kaynaklarını yaratmak hem enerji güvenliği hem de ekonomi açısından olumlu bir gelişme ve büyüme yaşanmasını sağlayacaktır.

Maliyetleri ve enerji güvenliği

Evler, kurulan işletmeler, endüstri açısından enerjinin önemi tartışılmaz. Yenilenebilir enerji yeşil olmasının ötesinde aynı zamanda enerji verimliliği ve güvenliği açısından da önemlidir. Enerjiyi verimli kullanmak elektrik fiyatlarındaki dengesiz yükselişlerden bizi koruyarak daha düşük faturalar ödememize neden olur. Örneğin evinizde güneş sistemi ve bu enerjiyi depolayabileceğiniz bir sistem varsa enerji şebekelerinden bağımsız kendi enerjinizi üretir, enerji firmalarına bağımlı olmaktan kurtulursunuz. Üstelik bu durum enerjinin size ulaşmasında yaşanabilecek engelleri de ortadan kaldırarak enerji güvenliğini sağlar. Özetle söylemek gerekirse; güçlü rüzgârlar, güneşışığı ve su gücü uzun yıllar boyunca istikrarlı ve ucuz bir enerji kaynağı olarak enerji fiyatlarının dengelenmesini ve azaltılmasını sağlayabilir. Aynı zamanda elektriğin ulaşmasının zor olduğu bölgelerde bile kullanılabileceğinden daha fazla insanın enerjiyle ulaşmasını sağlar.

Daha kaliteli bir yaşam

Fosil yakıtların çevreye verdikleri zarardan söz ettik. Bununla beraber nükleer santral gibi enerji üretimi için kullandığımız sistemler çok fazla kirlilik üretmesinin yanı sıra başta yakın çevrede yaşayanlar olmak üzere pek çok insanın yaşam kalitelerini düşürüyor. Hava kirliliği kanser, solunum hastalıkları, alerji gibi sağlık sorunlarına yol açarak hem insanların hem de hayvanların yaşamları için bir tehdit oluşturuyor. Environmental Defense Fund (Çevresel Savunma Fonu) tarafından açıklanan bilgiye göre hava kirliliği yılda 6,4 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Bununla beraber elektrik hatları ve altyapıları kurmak ağaçların kesilmesine, şehirlerin görünümlerinin değişmesine neden olurken vahşi yaşam için de bir tehdit oluşturuyor. Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde daha doğal bir yaşama yönelerek dünyayı hem insanlar hem de hayvanlar açısından daha güvenli bir yaşam alanına dönüştürmemiz mümkün.